Man child and ruins

Od nagłego zrywu
do systemowej pomocy

W lutym 2022 roku rozpoczęła się rosyjska ofensywa na Ukrainę.
Nie myśleliśmy wtedy o statusach i formach prawnych. Błyskawicznie zakasaliśmy rękawy i zabraliśmy się do pracy. Każdy pomagał jak umiał.

Od pierwszych dni wojny czynnie zaangażowaliśmy się w ewakuację zagrożonej ludności cywilnej z Ukrainy, przyciągając do siebie kolejnych partnerów i wolontariuszy po obu stronach granicy.

ewakuacja uchodźców z Ukrainy, #ProfikaPomaga, #LifeBus, #AkcjaEwakuacja

Było to możliwe, bo szybko podjęliśmy decyzję o zakupie specjalnych autobusów i opancerzonej furgonetki, którymi mogliśmy skutecznie transportować uchodźców z zagrożonych obszarów Ukrainy.

Wiosną 2022 roku Grupa Profika powołała do życia fundację LifeBus, której celem jest nie tylko ewakuacja ludności cywilnej z terenów objętych wojną, ale także dalsza racjonalna pomoc. Nauczeni trudnym doświadczeniem, działamy coraz mądrzej. Podając pomocną rękę tam, gdzie widzimy największe potrzeby.

Logotyp fundacji LifeBus odwołuje się do początków naszych działań.

Udowodniliśmy, że gdy nadrzędna misja zazębia się z odpowiedzialnym biznesem, możemy osiągnąć wiele.

Pierwszym celem stało się ratowanie życia. Czas na dalszą przemyślaną pomoc, dlatego na dłużej łączymy "Life" z "Busem" i zapraszamy do współpracy.

handshake